PHÍ THIẾT KẾ: 50.000đ

**GIẤY FORT

Biểu mẫu giấy Fort 70gsm khổ 10.3 x 14.5 cm – 100 tờ/cuốn
Màu in In 1 màu Thời gian
20 cuốn 230.00 5 ngày
30 cuốn 300.000 5 ngày
40 cuốn 360.000 5 ngày
50 cuốn 420.000 7 ngày
100 cuốn 700.000 7 ngày
(Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT, vui lòng thêm 10% khi thanh toán)
Đóng số nhảy: Cộng thêm 1.000 đ/ 1 cuốn
Chạy răng cưa: cộng thời gian thêm 1 ngày
Biểu mẫu giấy Fort 70gsm khổ 14 x 20 cm – 100 tờ/cuốn
Màu in In 1 màu Thời gian
10 cuốn 210.000 5 ngày
20 cuốn 330.000 5 ngày
30 cuốn 450.000 5 ngày
40 cuốn 570.000 5 ngày
50 cuốn 690.000 7 ngày
(Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT, vui lòng thêm 10% khi thanh toán)
Đóng số nhảy: Cộng thêm 2.000 đ/ 1 cuốn
Chạy răng cưa: cộng thời gian thêm 1 ngày
Biểu mẫu giấy Fort 70gsm khổ 13.5 x 29.3 cm – 100 tờ/cuốn
Màu in In 1 màu Thời gian
10 cuốn 250.000 5 ngày
20 cuốn 390.000 5 ngày
30 cuốn 530.000 5 ngày
40 cuốn 670.000 5 ngày
50 cuốn 810.000 7 ngày
(Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT, vui lòng thêm 10% khi thanh toán)
Đóng số nhảy: Cộng thêm 2.000 đ/ 1 cuốn
Chạy răng cưa: cộng thời gian thêm 1 ngày

 

Biểu mẫu giấy Fort 70gsm khổ 20.5 x 29.5 cm, 100 tờ/cuốn
Màu in In 1 màu đen Thời gian
10 cuốn 350.000 5 ngày
20 cuốn 630.000 5 ngày
30 cuốn 910.000 5 ngày
40 cuốn 1.120.000 5 ngày
50 cuốn 1.330.000 7 ngày
(Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT, vui lòng thêm 10% khi thanh toán)
Đóng số nhảy: Cộng thêm 2.000 đ/ 1 cuốn
Chạy răng cưa: cộng thời gian thêm 1 ngày

 

** GIẤY CARBONLESS

Carbonless khổ 7.3 x 10.3 cm, 50 bộ/cuốn, bìa trắng, dán keo gáy
Màu in In 1 màu
Quy cách 2 liên 3 liên Thời gian
50 cuốn 430.000 550.000 5 ngày
100 cuốn 670.000 910.000 7 ngày
200 cuốn 1.090.000 1.470.000 7 ngày
300 cuốn 1.390.000 1.950.000 7 ngày
400 cuốn 1.630.000 2.430.000 7 ngày
500 cuốn 1.910.000 2.750.000 7 ngày
(Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT, vui lòng thêm 10% khi thanh toán)
Đóng số nhảy: Cộng thêm 2.000 đ/ 1 cuốn

 

Carbonless khổ 10.3 x 14.5 cm, 50 bộ/cuốn, bìa trắng, dán keo gáy
Màu in In 1 màu đen In màu, không nền
Quy cách 2 liên 3 liên 2 liên 3 liên Thời gian
20 cuốn 290.000 370.000 470.000 600.000 5 ngày
30 cuốn 370.000 530.000 630.000 930.000 5 ngày
40 cuốn 440.000 640.000 790.000 1.170.000 5 ngày
50 cuốn 510.000 750.000 910.000 1.350.000 5 ngày
100 cuốn 830.000 1.230.000 1.550.000 2.310.000 7 ngày
(Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT, vui lòng thêm 10% khi thanh toán)
Đóng số nhảy: Cộng thêm 2.000 đ/ 1 cuốn

 

Carbonless khổ 14 x 20 cm, 50 bộ/cuốn, bìa trắng, dán keo gáy
Màu in In 1 màu đen In màu, không nền
Quy cách 2 liên 3 liên 2 liên 3 liên Thời gian
10 cuốn 270.000 340.000 430.000 550.000 5 ngày
20 cuốn 410.000 600.000 750.000 1.110.000 5 ngày
30 cuốn 540.000 850.000 990.000 1.470.000 5 ngày
40 cuốn 680.000 1.060.000 1.230.000 1.840.000 5 ngày
50 cuốn 810.000 1.290.000 1.470.000 2.190.000 5 ngày
(Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT, vui lòng thêm 10% khi thanh toán)
Đóng số nhảy: Cộng thêm 2.000 đ/ 1 cuốn

 

Carbonless khổ 13.5 x 29.3 cm, 50 bộ/cuốn, bìa trắng, dán keo gáy
Màu in In 1 màu đen In màu, không nền
Quy cách 2 liên 3 liên 2 liên 3 liên Thời gian
10 cuốn 320.000 460.000 550.000 610.000 5 ngày
20 cuốn 480.000 700.000 970.000 1.430.000 5 ngày
30 cuốn 640.000 940.000 1.330.000 1.970.000 5 ngày
40 cuốn 800.000 1.180.000 1.690.000 2.510.000 5 ngày
50 cuốn 960.000 1.420.000 2.030.000 3.030.000 5 ngày
(Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT, vui lòng thêm 10% khi thanh toán)
Đóng số nhảy: Cộng thêm 2.000 đ/ 1 cuốn

 

Carbonless khổ 20.5 x 29.5 cm, 50 bộ/cuốn, bìa trắng, dán keo gáy
Màu in In 1 màu đen In màu, không nền
Quy cách 2 liên 3 liên 2 liên 3 liên Thời gian
10 cuốn 430.000 590.000 830.000 1.150.000 5 ngày
20 cuốn 750.000 1.070.000 1.310.000 1.870.000 5 ngày
30 cuốn 1.070.000 1.470.000 1.790.000 2.590.000 5 ngày
40 cuốn 1.310.000 1.870.000 2.270.000 3.230.000 5 ngày
50 cuốn 1.550.000 2.190.000 2.670.000 3.790.000 5 ngày
(Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT, vui lòng thêm 10% khi thanh toán)
Đóng số nhảy: Cộng thêm 2.000 đ/ 1 cuốn
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *