PHÍ THIẾT KẾ: 50.000đ/trang

1) ĐÓNG KIM GIỮA

Quy cách in Khổ A4 ( 21 x 29,7) – In 4 màu – Giấy Couche 150gsm – Đóng 2 Kim giữa
Số lượng 200 500 1.000 2.000 Thời gian
12 trang 3.870.000 3.950.000 5.420.000 7.260.000 4 ngày
16 trang 4.770.000 5.030.000 6.860.000 9.270.000 4 ngày
20 trang 5.540.000 6.160.000 8.300.000 11.210.000 4 ngày
24 trang 6.370.000 7.300.000 9.840.000 13.280.000 4 ngày
28 trang 7.110.000 8.390.000 11.230.000 15.240.000 4 ngày
32 trang 7.920.000 9.560.000 12.600.000 17.370.000 5 ngày
36 trang 8.670.000 10.650.000 13.980.000 19.340.000 5 ngày
40 trang 9.500.000 11.860.000 15.510.000 21.490.000 5 ngày
44 trang 10.250.000 12.900.000 16.810.000 23.440.000 5 ngày
48 trang 11.110.000 14.080.000 18.120.000 25.660.000 5 ngày
52 trang 11.780.000 15.130.000 19.420.000 27.610.000 5 ngày
56 trang 12.500.000 16.350.000 20.940.000 29.840.000 5 ngày
(Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT, vui lòng thêm 10% khi thanh toán)
Giá chưa bao gồm Phí Thiết kế và Chỉnh sửa file

 

2) ĐÓNG KEO GÁY

Giấy Bìa: Couche 250gsm, Giấy Ruột: Couche 100gms

Quy cách in Khổ 21 x 29,7cm Khổ 30 x 30cm Khổ 30 x 19cm Khổ 30 x 15cm Khổ 10 x 19cm
Loại giấy Giấy Bìa: Couche 250gsm, Giấy Ruột: Couche 100gms
Kích thước 200 cuốn 200 cuốn 200 cuốn 200 cuốn 200 cuốn Thời gian
48 trang 10.820.000 15.150.000 9.740.000 8.870.000 3.570.000 6 ngày
52 trang 11.520.000 16.120.000 10.370.000 9.440.000 3.800.000 6 ngày
56 trang 12.290.000 17.200.000 11.060.000 10.080.000 4.060.000 6 ngày
60 trang 12.940.000 18.130.000 11.660.000 10.610.000 4.230.000 6 ngày
64 trang 13.740.000 19.230.000 12.370.000 11.270.000 4.540.000 6 ngày
68 trang 14.400.000 20.160.000 12.960.000 11.810.000 4.750.000 6 ngày
72 trang 15.220.000 21.300.000 13.700.000 12.470.000 5.020.000 6 ngày
76 trang 15.870.000 22.220.000 14.280.000 13.010.000 5.240.000 6 ngày
80 trang 16.630.000 23.290.000 14.970.000 13.640.000 5.490.000 6 ngày
84 trang 17.240.000 24.140.000 15.520.000 14.140.000 5.690.000 6 ngày
88 trang 18.030.000 25.240.000 16.230.000 14.780.000 5.950.000 6 ngày
92 trang 18.640.000 26.090.000 16.780.000 15.280.000 6.150.000 6 ngày
96 trang 19.440.000 27.230.000 17.500.000 15.950.000 6.420.000 6 ngày
100 trang 20.060.000 28.090.000 18.050.000 16.450.000 6.620.000 6 ngày
(Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT, vui lòng thêm 10% khi thanh toán)
Giá chưa bao gồm Phí Thiết kế và Chỉnh sửa file

 

Giấy Bìa: Couche 250gsm, Giấy Ruột: Couche 100gms

Quy cách in Khổ 10 x 15cm Khổ 15 x 15cm Khổ 12,5 x 15,5cm Khổ 9x 9cm Khổ 7,5 x 10,5cm
Loại giấy Giấy Bìa: Couche 250gsm, Giấy Ruột: Couche 100gms
Kích thước 200 cuốn 200 cuốn 200 cuốn 200 cuốn 200 cuốn Thời gian
48 trang 3.140.000 4.330.000 3.900.000 2.270.000 1.940.000 6 ngày
52 trang 3.340.000 4.610.000 4.150.000 2.420.000 2.070.000 6 ngày
56 trang 3.560.000 4.910.000 4.430.000 2.580.000 2.210.000 6 ngày
60 trang 3.750.000 5.180.000 4.660.000 2.720.000 2.330.000 6 ngày
64 trang 3.990.000 5.500.000 4.950.000 2.890.000 2.480.000 6 ngày
68 trang 4.180.000 5.760.000 5.180.000 3.020.000 2.590.000 6 ngày
72 trang 4.410.000 6.080.000 5.480.000 3.200.000 2.740.000 6 ngày
76 trang 4.600.000 6.350.000 5.720.000 3.330.000 2.850.000 6 ngày
80 trang 4.820.000 6.650.000 5.990.000 3.490.000 3.000.000 6 ngày
84 trang 5.000.000 6.890.000 6.210.000 3.620.000 3.110.000 6 ngày
88 trang 5.230.000 7.210.000 6.490.000 3.790.000 3.250.000 6 ngày
92 trang 5.410.000 7.450.000 6.710.000 3.920.000 3.360.000 6 ngày
96 trang 5.640.000 7.780.000 7.000.000 4.090.000 3.500.000 6 ngày
100 trang 5.810.000 8.030.000 7.220.000 4.210.000 3.610.000 6 ngày
(Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT, vui lòng thêm 10% khi thanh toán)
Giá chưa bao gồm Phí Thiết kế và Chỉnh sửa file
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *