Chính Sách Bảo Mật

THIẾT KẾ - THI CÔNG - TRANG TRÍ NỘI THẤT
Chính Sách Bảo Mật
10/01/2024 03:31 PM 38 Lượt xem

  Chính Sách Bảo Mật của Phúc Cường:

  1. Mục đích: Quy định việc thu thập, sử dụng, lưu trữ, và bảo vệ thông tin cá nhân khi sử dụng dịch vụ của Phúc Cường.

  2. Phạm vi điều chỉnh: Áp dụng cho tất cả khách hàng sử dụng dịch vụ, bao gồm truy cập website, sử dụng ứng dụng, mua hàng trực tuyến, và các dịch vụ khác.

  3. Thu thập thông tin cá nhân: Thông tin cá nhân được thu thập khi đăng ký, truy cập website, sử dụng ứng dụng, mua hàng online, hoặc từ bên thứ ba.

  4. Sử dụng thông tin cá nhân: Để cung cấp dịch vụ, gửi thông tin khuyến mãi, trả lời thắc mắc, cải thiện chất lượng dịch vụ mà không sử dụng thông tin cá nhân cho mục đích khác nếu không có sự đồng ý.

  5. Lưu trữ thông tin cá nhân: Thông tin lưu trữ tại máy chủ Việt Nam với biện pháp bảo mật để ngăn chặn truy cập trái phép, sử dụng sai mục đích hoặc mất mát.

  6. Bảo vệ thông tin cá nhân: Cam kết không tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba trừ khi có sự đồng ý hoặc yêu cầu pháp luật.

  7. Quyền của khách hàng: Bao gồm quyền truy cập, chỉnh sửa, xóa, và yêu cầu ngừng sử dụng thông tin cá nhân.

  8. Liên hệ: Khách hàng có thắc mắc liên quan đến Chính Sách Bảo Mật có thể liên hệ với Phúc Cường qua thông tin trên website.

  9. Thay đổi Chính Sách Bảo Mật: Phúc Cường có thể thay đổi Chính Sách và sẽ thông báo qua việc đăng tải trên website.

  Zalo
  Hotline
  Hotline0908.318.418