Bao thư 12cm x 22cm

BAO THƯ 12 X 22
Kích thước thành phẩm : 12 x 22cm
Qui cách: In 4 màu, cấn bế và gia công thành phẩm (tất cả được dán bằng máy dán tự động)
Gia công: Có dán keo nắp hoặc không dán keo nắp.
Chất liệu: Giấy ford định lượng 100 – 180gsm.

Danh mục: