Bao thư (16 x 22cm)

BAO THƯ 16 X 23
Kích thước thành phẩm : 16 x 23cm
Qui cách: In 4 màu, cấn bế và gia công thành phẩm (tất cả được dán bằng máy dán tự động)
Gia công: Có dán keo nắp hoặc không dán keo nắp.
Chất liệu: Giấy ford định lượng 100 – 180gsm

Danh mục: