Folder

  FOLDER SỐ LƯỢNG ÍT
  Qui cách sản phẩm

  Kích thước thành phẩm : Thường là kích thước 22x31cm, tai gấp 7cm.
  Qui cách: In 4màu, cấn cắt, gia công thành phẩm, cán màng mờ.
  Chất liệu: Bristol/Couche 300gsm

  Danh mục: