Order nhà hàng – quán ăn ( 3 liên)

ORDER NHÀ HÀNG, QUÁN ĂN
Quy Cách In

Khổ thành phẩm: 7.8X 9.8cm
Order 3 liên
Ruột in Offset 1màu, giấy Carbonless
Bìa giấy Tân Mai màu xanh.
Thành phẩm bế răng cưa, đóng kim, dán gáy hay dán block.
Đóng số nhảy – barcode thay đổi.
Cách quy cách khác xin liên hệ trực tiếp.